RICCIOLO BURRO NERO 200PZ

GUSTO: cioccolato fondente
TUTTO BURRO: NO
GLUTEN FREE: NO
PALM FREE: NO
AZO FREE: NO
VEGAN: NO
KOSHER: NO
FROZEN: NO